nixon

Slash

8561DEATHWISH  “Let It Be Known” Tour Video||6:38
Online | Quarta-feira, 18 Fevereiro 2015

DEATHWISH "Let It Be Known" Tour Video||6:38

Sempre em alta o pessoal da DEATHWISH viajou e deu o máximo pela costa este dos "States"... Neen Williams, Taylor Kirby, Erik Ellington, Erick Valdez, Slash e Jon Dickson a…